Privacy Statement

Privacyverklaring The Hoppy Brothers

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop The Hoppy Brothers, onderdeel van Craft Beer Ventures BV, omgaat met de persoonsgegevens die u aan The Hoppy Brothers verstrekt.

 

Wie is verantwoordelijk?

De verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is de partij die de

The Hoppy Brothers.

 

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

 

The Hoppy Brothers bewaart volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • e-mail adres

 

Deze heeft u verstrekt bij een van uw aankopen in de winkel, gedurende een online aankoop of u heeft zich online via onze website aangemeld voor de nieuwsbrief. Hier heeft u ook kunnen aangeven of u van ons nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

 

Indien u een zakelijke klant bent van The Hoppy Brothers worden volgende gegevens bewaart in ons boekhoudsysteem.

  • NAW gegevens
  • E-mail adressen
  • KvK gegevens
  • Telefoonnummers
  • Business cards

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 

De persoonsgegevens worden bewaard voor u onze nieuwsbrieven toe te sturen.

U kan zich voor de nieuwsbrief allen tijde uitschrijven.

 

Voor onze zakelijke relaties worden de gegevens bewaard ten behoeve voor de facturatie, klantcontact en of zakelijke gesprekken.

 

Toestemming van betrokkenen

We vragen altijd aan de betrokkenen om persoonsgegevens vast te mogen leggen. Wanneer betrokkenen zich willen uitschrijven of gegevens verwijderd willen zien, dan wordt dat gedaan.

 

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de overeenkomst. Zodra er verzocht wordt om persoonsgegevens te verwijderen, gebeurt dit zo snel mogelijk (denk hierbij aan het uitschrijven voor de nieuwsbrief, einde samenwerkingen etc.). De verwijdering zal binnen de wettelijke termijn, opgesteld door AVG, plaatsvinden.

 

Beveiliging

The Hoppy Brothers hanteert verschillende beveiligingsmaatregelen die zijn genomen ten behoeve van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet zonder toestemming doorgegeven aan derden. The Hoppy Brothers bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de overeenkomst. Dit is echter anders wanneer op grond van wet- en regelgeving genoodzaakt is om uw gegevens langer te bewaren.

 

E-mail

Indien u van The Hoppy Brothers nieuwsbrieven ontvangt, wordt deze mailafhandeling verricht door Mailchimp, een mailhosting en serviceprovider. Met Mailchimp is een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de daarvoor geldende richtlijnen, die voortvloeien uit de AVG met betrekking tot de dienstverlening via derden.

 

Uw rechten

Indien u dit graag wenst, ontvangt u van The Hoppy Brothers een overzicht van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aangepast of verwijderd worden. Wanneer u niet langer infomails dient te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven hiervoor.

 

Wijzigingen

Indien de stand van de techniek of wijziging van wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, is The Hoppy Brothers gerechtigd dit privacy statement aan te passen. De meest recente versie van dit privacy statement is te vinden op de website van The Hoppy Brothers.

 

Contact

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of inzicht willen krijgen in uw gegevens, of wilt u uw gegevens laten verwijderen of aanpassen? Neem dan gerust contact op met The Hoppy Brothers via info[at]thehoppybrothers.com